Fyrer du for kråka?

Publisert: 1. Jun, 2016. Per Olav Asplund

fyre_for_kraka

Du kan trygt ta utgangspunkt i at publikum allerede etter 3 – 4 dager vil glemme minst halvparten av det du ytrer under foredragene dine. Da er det selvsagt viktig at du presenterer stoffet slik at den halvparten de faktisk husker er den du får mest utbytte av. Eller enda bedre, at du presenterer på en slik måte at ditt publikum får med seg mer enn gjennomsnittet.

glemmekurven

 

Glemmekurven (over) illustrerer minskningen i minnet over tid. Et relatert konsept er styrke av minne som refererer til varigheten av minne-spor i hjernen. Desto sterkere minne, desto lenger kan vi huske det. En typisk graf av glemsels-kurve viser at mennesker tenderer til å halvere sin hukommelse av nylig innlært materiale i løpet av én dag eller noen få uker uker, dersom det ikke skjer en repetering av det innlærte materialet. Innlæringen av nylig opplevde hukommelseselementer skjer for en stor del i en struktur i hjernen kalt hippocampus, populært kalt havhesten.

Det er mange årsaker til at publikum glemmer så raskt. Noen er mer opplagte enn andre. En faktor kan være vanskelighetsgraden på det som blir presentert, eller hvor meningsfullt innholdet oppfattes. En annen kan være hvor uthvilt eller stresset tilhøreren er. Og en tredje kan være hva slags læringsmønster den enkelte person har. Hvor godt en presentasjon vil bli husket kan også påvirkes av hvor dramatisk den var fremstilt. Dramatikk vil som regel alltid bli husket lenger. Å vinne mot Brasil i fotball, eller bivåne 9/11 tragedien vil selvsagt sitte godt i minnet til dem som var der.

Dette kan du gjøre noe med

I forbindelse med presentasjon og dokumentasjon er det ditt ”drama” – og den måten du har lagt opp presentasjonen på – som er med på å bestemme hva som skal sitte igjen i publikums hoder. Og det er her du som foredragsholder må mestre mer enn muntlighet og fortettede ord-sammenstillinger. Du må lære deg de knepene som kan bidra til å løfte glemmekurven.

tomme_presentasjoner

Hvor “tomme” er presentasjonen dine?

Tenk på hva det vil bety for deg og organisasjonen din, dersom nøkkelinnholdet i dine dokumenter, foredrag og presentasjoner blir sittende bedre fast i publikums hoder. Det dramaet du må mestre er derfor hvordan budskapet og innholdet skal utformes – og hvordan det skal tilpasses det som kan betegnes som kjente prosesser i publikums hoder. Og dette har både med utforming, meningsnøkler og valg av medietyper å gjøre.

Vi kan med sikkerhet si at presentasjoner som bygges bevisst opp etter mer visuelle og didaktiske virkemidler vil feste seg bedre i folks hukommelse. Det er også bevist at det å benytte flere innfallsvinkler (og medier) i samme sak vil kunne gi god effekt. Og vi vet dessuten at målrettet bruk av informasjonsgrafikk, bildemetaforer, mnemoteknikk og historiefortelling kan løfte glemmekurven så mye  som 40 – 50 prosent poeng.

Ikke gå i PowerPoint-fella

Men dersom du er en som plager publikum med kjedelige og meningsløse PowerPoint presentasjoner, da har du allerede tapt. Slike tekstbaserte ”huskelapper” fungerer ganske enkelt ikke sammen med det menneskelige sanseapparatet.

jomar_02

Presenterer du uten en plan for hvordan du skal unngå glemmekurven, vil du fyre for kråka.


Du er nødt til å tenke på glemmekurven når du planlegger og utformer presentasjoner og dokumentasjoner. For du vil vel ikke at (minst) halvparten av det du presenterer skal forsvinne fra publikums hoder med det samme? Og dessuten vet du kanskje ikke hvilken halvpart som sitter igjen. ”Fyring for kråka” kaller vi det på godt norsk.

 

Les_også_sinnets_bredbånd_stor

 


Annonse:

Kunnskap_er_makt