Gjør bildene dine mer interessante

Publisert: 20. Jun, 2016. Per Olav Asplund

feature_01

Vi “snapper” og benytter bilder som aldri før

– både privat og i jobben. Å anvende fotografier i kommunikasjonen kan være en fordel, men ikke sånn helt uten videre. Bilder kan også bringe leserne/seerne på avveie, dersom bildene er feil – eller om de benyttes feil. Den gyldne regelen innen kommunikasjon er: Bruk bilder dersom du kan forutsi effekten. Også i det privatekan vi også godt være litt mer kritisk til bruk av bilder. De sosiale mediene kan lett fylles opp med intetsigende og forvirrende bilder.

Men hvordan bør du velge ut og bearbeide de bildene du skal benytte til kommunikasjon? Undersøkelser viser at dette ofte foregår helt tilfeldig – og effekten av bildene kan derfor også bli helt tilfeldig. Det er ikke god kommunikasjonsplanlegging. La oss derfor se på noen enkle regler som kan bidra til å skape mer “synlige” bilder:

Vi begynner litt forsiktig med komposisjon.

Noe av det første vi ønsker oss av bilder er at de vil skape oppmerksomhet om det vi skal formidle. Selv om vi primært plasserer bilder i våre dokumenter og presentasjoner for å forsterke eller presisere forståelsen av innholdet, er det også viktig at de isolert sett tiltrekker seg oppmerksomhet.

Vi sier at bildene skal bidra til å trekke leseren inn i stoffet. Men samtidig skal de være stabile i samspill med teksten og de øvrige virkemidlene på siden når lesingen har kommet i gang.

Men dessverre, de fleste bilder er flate, kjedelige, symmetriske og ofte uten tydelige interessepunkter. Her følger derfor noen enkle knep som kan bidra til at bildene dine får mer liv –  slik at de kan bidra til å styrke tiltrekningen på leserne.

Diagonal

En av de mest virkningsfulle formeffektene vi kan legge inn i et bilde er diagonalen. Diagonalen har stor tiltrekningskraft på menneskesinnet – og bilder med sterkt innslag av diogonal form vil bli mer synlig og fremstå tydeligere og mer konstrastfullt enn de øvrige. På en leseflate bestående av flere seksjoner med tekst og bilder (f.eks. et dokument), vil det “diagonale” bildet som regel bli det øyet fanger opp først. Her følger noen enkle eksempler:

diagonal

The Rule of Thirds

Dette er en viktig og helt grunnleggende regel innen fotografering. Som det fremgår av eksemplene nedenfor, skal du dele bildeflaten inn i ni like store deler – det vil si 3 x 3 rekker. De fire kryssene som da dannes kaller vi kraftsenterne i bildet. Det er rundt og/eller på disse du skal posisjonere bildets viktigste objekter. Det vil si at objektene plasseres godt ut til sidene for det matematiske midtpunktet i bildet.

Plasseringen strider selvsagt med kravet til mer statisk symmetri (“trygt og godt å ha ting på midten..”), men det er også hele poenget. På samme måte som med diagonalen, vil denne komposisjonen bidra til liv og dynamikk i bildet – en kraft som leserne ubevisst blir tiltrukket av.  I eksemplene under er hovedobjektet lagt til (de røde) kraftsenterne:

rule3

Tips: I menyen bak på kameraet ditt vil du finne en innstilling som aktiviserer et slikt rutenett. Du kan dermed lettere tilpasse motivet til denne komposisjonen mens du fotograferer. (Vær også klar over at TV/Film-media også benytter seg av denne reglen.)

Interessepunkt

Forsøk alltid å skape tydelige interessepunkter i bildet. Dersom du utformer et dokument eller en presentasjon, må du sørge for at de bildene du velger å bruke vil trekke leseren mot klare interessepunkter som samsvarer med det du faktisk har på hjertet.

Nedenstående bilde har tydelige interessepunkter og kombinerer dessuten samtlige av de komposisjonsreglene som er beskrevet her. I tillegg vil også kameravinkelen (nedenfra og opp) legge til en ekstra dimensjon som fremmer interessen for bildet.

interesse

Bakgrunnen

Sørg for å ta bort all støy (rot) i bakgrunnen. De fleste bilder blir tatt fullstendig uten tanke på dette. Utallige ansatte-bilder blir rotet til med fargerike korktavler og/eller kontormaskiner i bakgrunnen. Dersom du fotograferer selv, kan du ta hensyn til dette med det samme. Ta objektene bort fra den rotete bakgrunnen. Finn en ren vegg, gardin eller en annen rolig bakgrunn. Dersom du har fått bildet fra en annen kilde, kan du dempe en rotet bakgrunn ved å gjøre den litt uskapt.

Utallige ansatte-bilder blir rotet til med fargerike korktavler og/eller kontormaskiner i bakgrunnen

De to variantene av bilen på bildene under viser ganske tydelig hvordan vår oppfatning av bilen endrer seg med den bakgrunnen hovedmotivet blir en del av. Slik vil det også bli for alle andre type motiver med uegnet bakgrunn. Ofte vil seeren bli mer hengt opp i “forstyrrelsen” enn det klarheten i budskapet har godt av.

bakgrunn

Det finnes også andre regler som vil kunne bidra til at bildene dine blir mer stimulerende for øyet. Dersom disse formreglene anvendes nennsomt, kan det føre til at du kommuniserer bedre. Jeg vil komme tilbake til noen av disse senere.

Men ikke glem at bildene også skal velges ut fra en rekke andre kriterier. Og husk! Bilder må være skarpe og ha tydelige detaljer, toneverdier og kulører.