Hva slags system gir best læring?

Publisert: 10. May, 2016. Per Olav Asplund

læring_06

Sir Ken Robinson (bildet under) har åpnet øynene til mange mennesker når det gjelder å forstå hva som skal til for å skape læring. Hør/se på denne herlige foredragsholderen og hans innspill om de viktige “søylene” som bør være til stede innen undervisning. (Teksten nedenfor er oversatt fra foredraget):Ken_robinson

Det er tre faktorer som får barn til å blomstre og utvikle seg, og disse strider imot den kulturen som allerede finnes innen utdannelse-systemene i mange land.

De fleste lærerne må arbeide under slike forhold – og elevene må holde ut med det:

Mennesker er naturlig forskjellige

I mange land er utdannelsessystemet ikke basert på mangfoldighet, men på konformitet. Det skolene blir oppfordret til gjøre er å finne ut hva barn kan gjøre over et smalt spektrum av prestasjoner. Men en skikkelig utdannelse burde egentlig legge like stor vekt på kunst, humanistiske fag, og kroppsøving.

læring_03ADHD dukker stadig oftere opp som et problem skolene må ta seg av. Og man kan ikke hevde at denne tilstanden ikke eksisterer –  men det er ikke epidemi. Hvis du setter barna ned, time etter time, for å gjøre “kjedelig” kontorarbeid, så er det ikke overraskende at de begynner å bli urolige.

Barn lider, for det meste, ikke av en psykologisk tilstand. De lider av barndom. Barn trives best med en variert læreplan som lar dem ha glede av de forskjellige talentene deres, og ikke bare et lite utvalg. Og forresten, kunst er ikke bare viktig fordi det forbedrer mattekarakterene. Det er også viktig fordi det kommuniserer med deler av barns bevissthet som ellers forblir urørt.

Mennesker er naturlig nysgjerrige

Hvis du får til å tenne en gnist av nysgjerrighet i et barn, vil det ofte begynne å lære uten ytterligere hjelp. Barn er naturlige “studenter.” Det er derfor en stor prestasjon å undertrykke denne evnen – eller å kvele den. Nysgjerrigheten er det som driver prestasjonene. Grunnen til å nevne dette er at virkningene av dagens kultur har vært av-profesjonalisering av lærere. Det er viktig å være klar over at:

…. undervisning er et kreativ yrke

Det er ikke et undervisnings-system i verden eller noen skole som er bedre enn sine lærere. Lærere er selve livsnerven i suksessen til skolene. Men undervisning er et kreativ yrke. Undervisning, gjort på riktig måte, er ikke et “distribusjonssystem.” Lærerne er ikke der bare for å dele ut informasjon. Gode lærere gjør selvfølgelig det også, men hva gode lærere også gjør i tillegg er å gi råd, stimulere, provosere, engasjere – sørge for at det oppnås læring. Hvis læring ikke skjer, da har det ikke skjedd noen utdannelse. Og folk bruker voldsomt mye tid på å diskutere utdanning uten noen gang å diskutere læring. Hele poenget med utdanning er å få folk til å lære.

Det er lærer og elev som er viktigst

Man må individualisere undervisning og læring. Det må legges vekt på forståelsen av at det er elevene som lærer – og systemet må engasjere dem, deres nysgjerrighet, deres personlighet og deres kreativitet. Det er slik vi får dem til å lære.

læring_01De beste undervisnings-kulturene sørger for å gi (og vedlikeholde) høy status i læreryrket. De anerkjenner at man ikke kan forbedre utdanningen uten å velge de dyktigste folkene til å bli lærere. Det å investere i faglig utvikling og kvalitet er ikke en kostnad – det er en investering. Mange land, for eksempel Finland, Australia, Canada, Sør-Korea, Singapore, Hong Kong eller Shanghai, og som alle gjør det bra, vet at dette er tilfellet.

læring_05Dessuten, disse undervisnings-kulturene delegerer ansvaret nedover for å få jobben gjort, ned til skolenivå. Det er stor forskjell på dette og å opprettholde en kommando- og kontroll-modus innen utdanning. Og det er det som skjer i mange systemer. Sentrale eller statlige myndigheter bestemmer. De “vet best” og de skal fortelle lærerne hva de skal gjøre. Problemet er bare det at utdanningen ikke foregår i møterommene til myndighetene.

Undervisningen skjer  i skolene og i klasserommene, og de som gjør det er lærere og elever. Og hvis du fjerner muligheten for å bruke skjønn, tett innpå elevene, slutter det å fungere. Vi må gi «skolene» tilbake til folket.

Obs! Du kan spille av denne videoen med norsk undertekst


Annonse:

Kunnskap_er_makt