Ikke klag på PowerPoint – du har skylda!

Publisert: 1. Jun, 2016. Per Olav Asplund

powerpoint_01

Mangel på kunnskap?

Det dukker stadig opp negative ytringer om PowerPoint og dette verktøyets evne til å støtte presentasjoner. I mer eller mindre vellykkede retorisk vendinger fremmes det synspunkter som går på programmets nærmest innebygde evne til å rive ned dialogen med publikum.

Slike meninger preges ofte av uvitenhet i forhold til det å gjøre bruk av et hvert verktøy som er utviklet for å yte støtte til verbal-visuelle presentasjoner. Jeg møter ofte disse argumentene i klasserommet og som konsulent for bedrifter som ønsker å utvikle bedre og mer “kollektiv” kvalitet på områder som dokument- og presentasjonsteknikk.

Det er spesielt fire mangler på kunnskap som går igjen i argumentene:

  • Mangel på kunnskap om selve programmet*
  • Mangel på kunnskap om persepsjon og sanseapparate hos publikum
  • Mangel på kunnskap om media- og kommunikasjonsdesign
  • Mangel på kunnskap om informasjons- og instruksjonsdesign

For de som ikke kjenner ovennevnte begreper, kan det nevnes at det nederste punktet omfatter hvordan tekst, bilder, grafikk, farger og animasjon bør anvendes for å fungere optimalt overfor publikums læringsprosesser.

Det kan bli katastrofe, dersom utøveren ikke behersker verktøyene

Dette kunnskapsområdet tar også for seg hvordan oppmerksomhet, motivasjon og læring oppstår og (ikke minst) hvordan publikum evner å gjenkalle (huske) det de har sett og hørt under et foredrag.

I artikkel etter artikkel skrives det om ”…å ha for mye informasjon”, ”skape for fancy uttrykk”, ”…(over)bruke forstyrrende animasjoner”, ” …for lange tekster”, ”…for dominerende” og mye mer. Men saklige og faglig belagte innlegg som ytrer seg om begreper som kreativitet, læringseffekt, didaktisk nytteverdi, mer retorisk, medierikdom, hjelpefunksjoner eller multimedia-effekt eller oppmerksomhetsverdi, glimrer med sitt fravær.

PP_is_evil

Uten kunnskap om programmet kan PowerPoint’s bli tortur for tilhørerne

Det lengste noen har gått i negativ omtale av PowerPoint er Professor Edvard Tufte (Yale). Som mange kjenner til, hevdet han at ”PowerPoint is evil”. Han fulgte senere opp med uttrykket “PowerPoint is corrupt.” I debatten som fulgte kom det frem mye djevelfrykt – også i Norge. En slik frykt var blant annet en slik som denne:

”PowerPoint tilhører salgsverdenen, der man skal servere vinnende argument. Utdanning handler om dialog, ikke om å vinne diskusjoner. Og da finnes det kanskje like gode verktøy – også for presentasjon?»

Tenk hvilken uvitenhet (riktignok avsluttet med spørsmålstegn), selv innen et fagmiljø som burde vite bedre. Sånn kan altså enkelte fremme tanken om at PC-verktøyet PowerPoint også dreier seg om en verdidebatt. (Hva med den gode gamle tavla? Visste du at den kan være en kognitiv katastrofe for mange elever, dersom læreren har utilgjengelig håndskrift – eller svikter som pedagog? Les mer om dette her)

Kommuniserer du egentlig godt nok?

Alle dere som har nikket anerkjennende til all kritikken av PowerPoint. Eller dere som finner det betimelig å skylde på PowerPoint når presentasjonen ikke fungerer. Til dere vil jeg si: Lær dere å kommunisere; det å opptre didaktisk, visualisere, motivere, presentere og stimulere – om nødvendig med alle midler.

talk_twoDet er hos deg selv utfordringen ligger. PowerPoint kan både legge til og trekke i fra på dine kvaliteter som foreleser og kunnskapsformidler.

Dersom du har mangelfull kunnskap om didaktiske, verbale og visuelle teknikker, retorikk eller som instruktør, så vil ikke PowerPoint i seg selv gjøre deg noe bedre. Snarere tvert i mot. Og dersom du benytter PowerPoint med sin stramme, rene tekstbaserte form har du tapt ditt publikum uansett.

PowerPoint er blant det beste vi har

Et verktøy som PowerPoint har evnen til å bære alle typer av budskap, ikke bare ”selgerens,” frem til tilhørerne. Alle yrker, næringer og akademiske disipliner kan oppnå godt utbytte ved å anvende PowerPoint for alt dette verktøyet er verdt. Men ikke hvis de fire grunnleggende kunnskapsmanglene (se over) er til stede. For det som da vil komme til  å skje er at:

  • Du vil ikke kunne dra nytte av verktøyets styrker
  • Din estetiske utforming vil forvirre og kjede tilhørerne
  • Publikums oppmerksomhet og motivasjon uteblir
  • Den ”pedagogiske” effekten vil kunne bli betydelig svekket

Disse fire manglene henger sammen og vil i sum kunne få markant effekt på publikums evne til å huske det du presenterte. Forenklet kan vi vel si at dette er å fyre for kråka. Les mer om dette her.

PP_01PowerPoint har de egenskapene du har behov for når du skal utforme presentasjoner; holde foredrag, formidle kunnskap – også den formidlingen som skal fungere i dialog med publikum. Men det fungerer best dersom du også benytter andre hjelpemidler der de er best!

PowerPoint er nemlig ikke et mål i seg selv. Det er fremdeles du som er kilden, kjernen og den avgjørende aktøren i dine presentasjoner.

Men for at du skal kunne yte ditt beste, må du bli god på samspillet mellom deg selv og hjelpemidlene dine. Det innebærer at du også må bli ekspert på å utnytte PowerPoint på sitt beste.

Og akkurat dette siste kan kanskje begynne med at du slutter å klage på et program du knapt kjenner – og som du slett ikke kjenner den pedagogiske og dramaturgiske rekkevidden av.

lav-effekt_860

Og tro ikke på alle “akademikerne” som hevder at det å formidle kunnskap må foregå med mer jordnære virkemidler, så som tavle, flipover eller kun tale. Nyere forskning kan vise til at dette slett ikke er tilfelle. Det viser seg at etter den typiske forelesning sitter studentene igjen med kun ca 10% av det som ble presentert. Les mer om dette her.


Annonse:

Kunnskap_er_makt