Målgruppene dine!

Publisert: 22. Jun, 2016. Per Olav Asplund

blurry

Hvor tydelig fremstår målgruppene dine for deg? Ja, sånn på individnivå, mener jeg?

Når du fremmer dine ideer, planer eller meninger, enten dette skjer gjennom presentasjoner, på nettet eller via dokumenter, bør du ta hensyn til målgruppens innebygde tolkninger, eller mangel på sådan.

Og hva det enkelte individet klarer å mobilisere av spontanitet, forutinntatthet og/eller feiltolkninger under et foredrag, eller ved lesing av dokumenter, er mangesidig. Faglig kalles dette fenomenet ”redusert kognitiv objektivitet.” Listen er lang, og egenskapene (og utfallet) av dem kan få konsekvenser for deg og din evne til å få noe produktivt ut av kommunikasjonen din.

La meg ta frem noen få eksempler:

  • clkear-mindFraming effect: Personen trekker forskjellige konklusjoner ut fra samme informasjon, dersom den presenteres på forskjellige måter.
  • Distiction bias: Tendens til å vurdere to muligheter å være mer ulike dersom de presenteres samtidig.
  • Normalcy bias: Unnlate å planlegge for, eller reagere ved hendelser/ulykker som ikke har skjedd tidligere.
  • Primacy effect: En tendens til å vektlegge innledende begivenheter mer enn påfølgende hendelser.

Ikke ta det for gitt at publikum oppfatter det du fremmer slik du mener du har forklart det!

Her har du hele listen over de kognitive utfordringene i forbindelse med kommunikasjon.

Når du går gjennom denne listen vil du sikkert tenke: ”dette er vel flisespikkeri.” Men tar du deg tid til å se nærmere på punktene, vil du oppdage at slike egenskaper (hindringer) i publikums hoder, enkeltvis eller samlet, faktisk kan redusere din mulighet til å få budskap og innhold over. Og mange av disse egenskapene kan faktisk hindre deg i å nå dine kommunikasjonsmål.

Når du skal kommunisere profesjonelt må du også være bevisst når du definerer målgruppene dine.  Og målgruppekunnskap dreier seg ikke kun om hvem de er og hva de kan, men også om hvordan de tenker. Alt for mange presentasjoner blir fyring for kråka. Det meste av ”varmen” får svak effekt på publikum.

Legg derfor en plan som tar hensyn til “verstingene.” Det er den eller de reduksjonene som du vet kan spille en rolle i den målgruppen du skal ta for deg.

Hvem tror du er verstingene i listen (se lenken til listen over)? Og hvem tror du kan by på muligheter, dersom du legger til rette for det?