Om å illustrere

Publisert: 9. Jun, 2016. Per Olav Asplund
drama

Å anvende illustrasjoner handler om et valg av “drama” som skal engasjere og sitte igjen etter at “forestillingen” er over.

Bruk av profesjonelle, målrettede illustrasjoner, så som fotografier, tegninger, infografier eller diagrammer, kan bidra til å skape avgjørende forskjeller når det gjelder å fange publikums oppmerksomhet og påvirke deres evne til tolkning.

Mer effektiv overføring

Fra forskning og undersøkelser knyttet til fenomenene Dual Coding og Picture Superiority Effect har vi lært at den menneskelige hjernen mottar og bearbeider informasjon gjennom to kognitive subsystemer; verbale og visuelle.

Dette skjer i det såkalt sensorregisteret. Ved å tilrettelegge budskapet på en slik måte at begge “kanalene” utnyttes optimalt, vil overføringen bli mer effektiv (raskere opptak) – og læringsprosessen kan bli mer presis.

Dersom det er et mål å nå ut til mange, vil riktige valg av kognitivt effektive illustra-sjoner være like viktig som ord, setninger, semantikk eller syntakser.

Les_også_sinnets_bredbånd_stor


Smak og behag fungerer ikke alltid

line_drawingPlanlegging, utvelgelse og utforming av produktive illustrasjoner er en fagkunnskap. Smak og behag vil ikke være tilstrekkelig og kan ofte føre samspillet mellom mediet og publikum på avveie. Enten oppgaven er å illustrere visjoner, overbevise via visuelle metaforer, forklare situasjoner gjennom lettfattelige infografier eller informere ansatte med presise diagrammer, så gjelder reglene for estetikk, didaktikk og informasjonsdesign.

Valg av motiv, den visuelle “historien” eller detaljer vil som regel være viktigere enn illustrasjonstype eller teknikk. Ofte kan enkle strek-tegninger gjøre samme jobben som avanserte 3D illustrasjoner. Og en indirekte uttrykksform kan ofte føre til bedre aha opplevelse enn et realistisk fotografi.

Dokumenter, websider og presentasjoner vil fungere best når innholdet er satt sammen av tekst, grafikk og bilder – og når dette balanseres på en slik måte at det menneskelige sanseapparatet utnyttes optimalt. Dette krever at den som utformer de visuelle mediene tar hensyn til fagfakta; de teorier og den praksis som danner grunnlaget for kvaliteten på informasjonsdesignet.

fyrer_du_for_kraka