Seks fremtidsnæringer

Publisert: 1. Jun, 2016. Per Olav Asplund
Anita-Krohn-Traaseth

Anita Krohn Traaseth

Disse seks næringene vil Innovasjon Norge satse på

Reiseliv og havrommet er to av seks områder norsk næringsliv bør satse på i fremtiden, mener Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth.

Traaseth holdt i går ettermiddag sin innovasjonstale, en slags «rikets tilstand»-tale, slik hun har gjort til tradisjon siden hun tok over den statlige organisasjonen. I talen kommer hun med innspill til hvordan norsk industri og næringsliv bør utvikle seg den kommende tiden.

Her er listen

I talen presenterte hun rapporten «Innspill til en ny retning for Norge», der spesielt seks mulighetsområder trekkes fram:

  • Bioøkonomi
  • Ren energi 
  • Havrommet
  • Helse og velferd
  • Kreative næringer og reiseliv
  • «Smarte samfunn» 

– Det viktigste å få frem er at de seks mulighetsområdene går på tvers av sektorer vi allerede har. De svarer på en internasjonal etterspørsel, og krever at vi må samarbeide på tvers av sektorer og næringer, sier Anita Krohn Traaseth.

Ti forslag

I talen presenterte hun også ti forslag til hvordan Norge kan utvikle disse næringene:

– Vi må få en tydeligere nasjonal retning for en ny særstilling og satse der vi har gode forutsetninger. Vi må dessuten ha en tydeligere eksportstrategi, for det er helt klart at vi må øke eksporten, sier hun.

Ifølge NRK bygger rapporten på innspill fra hele Norge, samt fra møter med ambassadører og generalkonsuler i 35 land.

Også Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd, og Espen Susegg, administrerende direktør i SIVA la fram forslag til hva som må til for å fornye industrien og næringslivet i Norge.

 


Annonse:

Kunnskap_er_makt