Ta frem blyanten – bli smartere!

Publisert: 10. Jun, 2016. Per Olav Asplund

pencil_01

Bærbare datamaskiner, nettbrett og smarte app’er gjør at penn og papir kan virke gammeldags. Men ikke glem at det å gjøre notater for hånd kan gjøre deg smartere.

Når du tar notater, under foredrag eller i forbindelse med møter, vil håndskrevne notater ganske enkelt føre til at du følger bedre med. Dessuten vil selve håndbevegelsen legge igjen en annen type hukommelse i hjernen.

Håndskrifte gir bedre læring

I en nylig studie viste det seg at studenter som tok håndskrevne notater gjorde generelt bedre til eksamen enn elever som skrev ned notatene via et tastatur. Denne type undersøkelser er foretatt både ved Princeton University og University of California.

Konklusjonen ble den samme; at sammenlignet med de som skriver sine notater på en laptop, tablet eller smarttelefon, vil studenter som skriver dem for hånd lære bedre, beholde informasjon lenger. Det ser også ut til  denne gruppen hadde lettere for å forstå nye ideer og teorier.

De notatene jeg skriver for hånd fanger min tenkning bedre enn å skrive på en laptop

time_01…sier pedagogisk psykolog Kenneth Kiewra ved University of Nebraska i Lincoln, som studerer forskjeller mht hvordan studenter tar notater og organisere informasjon.

Den gjennomsnittlige skrive-hastigheten for de som tar notater på en laptop er høyere enn for de som tar notater for hånd. Men det er ikke først og fremt hastigheten som er avgjørende – det er måten notatene blir gjort på.

Undersøkelsen viste at de som tok notater via tastatur glemte over 70% innholdet etter kun 24 timer. I kontrast til dette husket de som tok notater for hånd forelesningen mye lenger – og hadde i tillegg et betydelig bedre grep om de konseptene og teoriene som ble presentert – selv etter etter mange uker.

Forskerne konkludere med at prosessen med å ta notater med penn og papir gjør at informasjonen som noteres fester seg dypere i hukommelsen.