Intelligente Presentasjoner

Kursstart 26. april, Meld deg på nå!

Web_topp

Å vinne et publikum handler om å få dem til å bli oppmerksomme, motiverte og interesserte. Men det handler også om å fremme budskapet på en slik måte at publikum trives med måten det blir formidlet på.

Det er dette vi vil lære deg på kurset Vinn ditt publikum.

I løpet av dette kurset vil du endre syn på det å presentere, dokumentere og formidle kunnskap. Vi vil lære deg hvordan du kan styrke din gjennomslagskraft som foredragsholder. Du vil få innsikt i hva som gjør dine tilhørere til motiverte og aktive seere og lyttere.

Du vil også få kunnskap om hvordan publikum vil kunne ta til seg informasjonen din mer presist. Og vi vil lære deg knepene som fører til at publikum vil huske mer av det de har sett og hørt.hvem_tar_kurset_ny

Dette er hva kurset vil tilby deg

Målet med kurset Vinn ditt publikum er å utvikle deltagernes evne til formidle informasjon og kunnskap mer levende, overbevisende, presist og effektivt.

Kurset bygger på forskning og fakta og dokument vellykkede metoder. Vi fokuserer på å lære deltagerne å forstå hvordan (og hvorfor) budskap og innhold må presenteres mer visuelt og i harmoni med tilhørernes naturlig mentale sanseapparat (sensorregister) for inntak av informasjon i verbal, visuell og auditiv form. 

Gi ditt publikum mulighet til å trives

Etter avsluttet kurs vil deltagerne bli i stand til å planlegge og utforme verbal-visuelle hjelpemidler på en måte som publikum vil trives bedre med – og som de vil  ha lettere for å forstå og huske i ettertid.

Presentasjoner og dokumenter som utformes i henhold til kursets metoder vil feste seg mer markant i publikums hukommelse. Og det at tilhørerne blir bedre i stand til å lære av, og memorere det de ser og hører, vil i seg selv få avgjørende betydning for kunnskapsformidlingen og suksessen med foredraget.

science_01

Flere sanser og sensorer

Vi tar utgangspunkt i at menneskesinnet tar til seg mer informasjonen mye raskere, og vil oppnå bedre dybdelæring, dersom de tar den inn via flere samspillende sanser (dual coding effect).

Vi legger derfor særlig vekt på at kursdeltagerne skal utvikle forståelse for hvordan verbal-visuelle medier; foredrag, presentasjoner og dokumentasjoner kan få langt bedre effekt gjennom mer faglig fundert og bevisst “dosering” av slike virkemidler. Vi vil blant annet lære kursdeltagerne å utnytte det vi kan kalle menneskesinnets bredbånd
(Les  mer om dette her).

transferForskning og fakta

Kurset bygger i sin helhet på forskning knyttet kunnskapsoverføring og læringsprosesser. Vi benytter fakta og teorier fra fagområder som kognitiv og pedagogisk psykologi, informasjonsdesign, instruksjonsdesign, visuell retorikk, visuell kommunikasjon og kunnskaps-visualisering.

Suksess har å gjøre med virkemidler

Det er et viktig delmål underveis i kurset at deltagerne skal forstå hvilke virkemidler som skaper motivasjon og engasjement hos publikum – og hva slags virkemidler og metoder som fører til faktisk mental aksept og læring. Vi gjør samtidig kursdeltagerne også bevisste på detaljer som kan svekke læringsprosessene under en presentasjon.

Kursdeltagerne vil også lære å bli mer målrettede og bevisste når de skal planlegge og utforme verbal-visuelle virkemidler (tekst, lysbilder, grafikk, farger, bilder og diagrammer).

presentationEn slik bevisstgjøring vil føre til at du som foredragsholder vil kunne utnytte et mer treffsikkert og forsterkende samspill mellom din personlige fremtreden og de visuelle og verbale virkemidlene du støtter deg til.

Etter avsluttet kurs vil deltagerne forstå hvordan de bør planlegge og bygge opp en mer effektiv og samlet effekt ved å forsterke det som på avgjørende områder kan bidra til å:

1. Bedre oppmerksomheten hos publikum
2. Forsterke læringsprosessen
3. Feste innhold bedre til langtidsminnet

Stimulerende kursgjennomføring

kompendium2Kursets læringsmiljø er bygget opp slik at det fungerer på en nær, levende og stimulerende måte. Når du melder deg på, er du allerede i gang. Du vil umiddelbart motta et omfattende og rikt illustrert kompendium (190 sider).

Dette oppslagsverket viser til de viktigste teoriene og fører deg gjennom, skritt for skritt, et mangfold av praktiske og visuelle eksempler.

logo_facebook4_smallVed tidspunktet for kursstart (i klasserom, 26. april) slipper vi deg inn i en lukket Facebook-gruppe. Der vil du motta kursets føringer, møte de øvrige deltagerne og delta i diskusjoner. Gjennom kurset 3 uker vil du også få tilgang til ytterligere dokumentasjon, multimedia-presentasjoner, bilder, diagrammer, og mal-filer i Facebook-gruppen.

En dedikert instruktør vil lede deltagerne gjennom innholdet og komme med innspill og utfordringer som tar den enkelte og gruppen videre på veien mot å utvikle egen kunnskap og selvstendige resonnementer innen emnet.

Les mer i dybden om kurset.

Hvem_andre_har_tatt_kurset

Kursets gjennomføring:

Sted: Oppstart i klasserom vil skje i Oslo. Øvrig gjennomføreing over nettet.  
Kurset starter med én dag i klasserom

Deltagerne har i tillegg mulighet til å være aktivt med i dialog med instruktøren og de øvrige deltagere på eget nivå via en lukket Facebook-gruppe.
Læringsmiljøet omfatter:
1. Undervisning i klasserom, 2. dialog via Facebook, 3. Kildearkiv med multimedia, dokumenter og diverse filer for praktisk utprøving av formater og design.
Startdato og varighet:
Én dag i klasserom, den onsdag, 26. april (08.30 – 16.00). Klassen fortsetter deretter dialogen i en spesielt pedagogisk tilrettelagt, lukket Facebook-gruppe i ca 3 uker.
Påmeldingsfrist:
Vi tar inn påmeldinger kontinuerlig frem til én uke før kursstart. Maks 20 deltagere.
Pris: kr 3900,-
Dette inkluderer klasseromsundervisningen, omfattende teoretisk og praktisk dokumentasjon, PowerPoint-maler og kilderegister.
Påmelding:
Meld deg på via formularet nedenfor. Når du har registrert deg, vil du umiddelbart kunne laste ned dokumentasjonen. Samtidig vil du motta detaljene for gjennomføringen av kurset sammen med ordrebekreftelsen.
Har du spørsmål, kontakt oss: kurs@jobbenoglivet.no  eller tlf: 48 00 29 75

Kursets formelle administrator er Informasjonsdesign Norge.

les-mer-i-dybden