Dette er informasjonsdesign

kurs

Design i samfunnets tjeneste

Vi tilbyr kurs- og konsulenttjenester innen informasjonsdesign, instruksjonsdesign og kommunikasjon til næringsliv, institusjoner og offentlig forvaltning. Våre nøkkelkurs er gjennomført av flere tusen ansatte ved mange av landets største bedrifter.

Definisjonen på informasjonsdesign er:

Planlegging og utforming av innholdet i meldinger og læremidler og de omgivelser de skal presenteres i, med den hensikt å tilfredsstille informasjons- og læringsbehovet hos bestemte mottakere.

Her er noen av de kvaliteter en god informasjonsdesigner må kunne stå for:

 • Å kunne designe profesjonelt
 • Kunne tenke både nytt og systematisk
 • Være så godt informert inne alle områder av de fagområdene de arbeider i
 • Ha kunnskap om både de kommunikative funksjonene til komponentene i visuelle meldinger og deres innbyrdes sammenheng og effekt
 • Kjenner godt til de underliggende teorier, samt konvensjoner, standarder og forskrifter som gjelder
 • Være kjent med de tekniske kravene innen kommunikasjon og media, spesielt visuelle metoder
 • Være kjent med menneskers kommunikasjonsmuligheter med hensyn til å oppfatte, kognitiv behandling og reaksjoner på informasjon ved hjelp av alle sanser
 • Kunne måle resultatene av faktisk kommunisert informasjon hos brukerne
 • Være kunnskapsrike med hensyn til effekten av bilder og tekst, statiske og animerte illustrasjoner for å kunne oppnå optimale effekter
 • Kunne designe informasjon på en interessant og attraktiv måte og å skape oppmerksomhet som bidrar til å trekke leseren mot informasjonen
 • Forstå hvordan informasjon og informasjonssystemer skal utnyttes interaktivt på en slik måte at leserne lærer gjennom deltagelse
 • Kunne kommunisere effektivt både på eget morsmål og engelsk
 • Forstå vitenskaper som: kognitiv psykologi, lingvistikk, sosiale og politiske fag, informatikk, statistikk – og å være i stand til å samarbeide med spesialister for å evaluere og forbedre design av meldinger som skal rettes mot ulike kulturelle brukere
 • Ha detaljert kunnskap om kostnadsfaktorer knyttet til ulike design-stadier og deres implementering
 • Levere sine tjenester i et format som passer best til klientene og de formatene som benyttes av dem
 • Opptre på en ansvarlig måte med hensyn til behovene til målgruppen og samfunnet som helhet

Comments

comments