Tidligere kursdeltagere

Posted on

kunder

Blant våre tidligere kurskunder finner du noen av landets største institusjoner og bedrifter innen de fleste næringer. Våre kursdeltagerne er ansatte i ulike sektorer og på mange plan innen sine organisasjoner. I flere av de større organisasjonene har opp til 250 personer gjennomført kurset.

Her følger en liste over private og offentlige bedrifter og institusjoner der én eller flere personer har deltatt på våre kurs:

Arbeidstilsynet
Aremark kommune
Askim kommune
Biblioteksentralen
Borre kommune
Diakonhjemmet
Eidsberg kommune
Fet kommune
Filmtilsynet
Fiskeridirektoratet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets Mediesenter
Fredrikstad kommune
Friluftsetaten i Oslo Kommune
Hobøl kommune
Husbanken
Informasjonskontoret for farge og interiør
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunalbanken

Dette kurset har gitt meg et helt nytt syn på det å presentere

Kongsberg kommune
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kultur- og Kirkedepartementet
Landbruksdepartementet
Landbruksforlaget AS
Lånekassen
Larvik kommune
Matforsk
Marker kommune
Miljøverndepartementet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt senter for telemedisin
NORAD

Det som ga meg mest var å kunne planlegge fordragene mine mer helhetlig i pedagogisk forstand

Norges Eksportråd
Norges forskningsråd
Norges landbrukshøgskole
Norsk filminstitutt
Oslo kommune, friluftsetaten
Post- og teletilsynet
Rakkestad kommune
Re kommune
Riksantikvaren
Rømskog kommune
SINTEF
Skiptvet kommune
Smaalensveven
Spydeberg Kommune
Statens bibliotektilsyn
Statens forurensningstilsyn
Statens forvaltningstjeneste
Statens næringsmiddeltilsyn
Statens vegvesen

Over 250 ansatte her i Statoil har nå gjennomført dette kurset – og vi er meget fornøyd!

Statskraft
Trafikketaten
Trøgstad kommune
Universitetet i Oslo
Utlendingsdirektoratet
Vinmonopolet
A-Pressen Interaktiv
ABM-utvikling AS
Adecco Norge AS
Aftenposten ASA
Agresso AS
Agresso R&D AS
Akershus Fylkeskommune
Alfabet Grafisk
American Express Corporate Travel
ANSA
Aperitif
Apokjeden AS
Apotek1 Kjeden
Arcusgruppen ASA
Aschehoug Forlag
Aschehoug Undervisning

Hos oss har dette kursinnholdet blitt en “brukermanual” for hvordan vi skal presentere og dokumentere

Asker Kommune
Astra Zeneca
Avanse Forvaltning AS
Avinor
BaneTele
Bergesen d.y. ASA
Bi Bo AS
Biblioteksentralen AL
BKK AS
Bladkompaniet AS
Boehringer Ingelheim Norway KS
Bokkilden
Burson-Marsteller
Bydel Gamle Oslo
Byggenæringens Landsforening
Byggmesterforbundet
CargoNet AS
Color Line
Dagbladet personal
Datametrix AS
De Norske Bokklubbene

Noen ganger opplever du at det hele faller på plass. Jeg har totalt endret på hvordan jeg planlegger mine presentasjoner.

Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS
Delphi Fondene
Den Norsk Forleggerforening
Den Norsk Legeforening
Den Norske Bank
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den Norske Veterinærforening
Det Kgl. Selskap for Norges Vel
Det Norske Samlaget AS
Det Norske Veritas
Diakonhjemmet
Dinamo PR
Dine Penger Online AS
Direktoratet for Arbeidstilsynet
DnB NOR ASA
DnB NOR Investor AS
DnB NOR Kommunikasjon – PKO
DnB NOR Postbanken
Egmont Serieforlaget AS
Elopak AS
Ergo Group AS
Ernst & Young AS
Essilor Norge
Exense ASA
FAFO
Fagbokforlaget
Finansbanken
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Firesafe
Forlaget Fag og Kultur
Forskningsparken AS
Frambu
Freewave AS
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon
Fremtiden i våre hender
GENO
Gilde Norge BA
Gjensidige Nor
Gjensidige Nor Sparebank
Global Refund Norge AS
Gunnar Krogsveen
Gyldendal Norsk Forlag AS
H. Aschehoug & Co
Hafslund ASA
Hageselskapet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Svært kunnskapsrik og inspirerende kursleder

Handelsbanken ASA
Helse Vest
Helse Øst
Hendig AS
Hjemmet Mortensen AS
HOFF Norske Potetindustrier
Home Entertainment
Horten Kommune
Human-Etisk Forbund
Husbanken
Huset kommunikasjon og design AS
Hydro Olje og Energi Kommunikasjon
Høgskolen i Oslo
Høyres Hovedorganisasjon
Index Publishing AS
Informasjonskontoret for farger og interiør
Institutt for Energiteknikk
InterMedia, Universitetet i Oslo*
J.W. Cappelens Forlag AS

Jeg har aldri fulgt så godt med som under dette kurset

Jackon AS
Jotun AS
Juristenes Informasjonssenter
KFO
Kirkens Nødhjelp
Kolle Forlag AS
Kommuneforlaget
Kommunenes Sentralforbund
Kongsberg Gruppen ASA
Kunnskapsforlaget AS
Landkredit Bank AS
Landsforeningen for kosthold og helse
Lex Norsk Samfunnsinformasjon AS
Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke
Lindbak Retail System AS
LOS AS
Lydbokforlaget
Lånekassen
Magasinet Spirit
Manpower AS
Matforsk
Meny AS
Midelfart & Co AS
Moss kommune
Museumsnett, ABM-utvikling
N.W. Damm & Søn AS
Nasjonalbiblioteket
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Nasjonalt senter for telemedisin
NBBL
Nera AS
NetPower AS
NGU
NITO
NORAD
Nord Pool ASA
NORDEA Bank Norge AS
Nordisk Institutt for Scene og Studio
Nore og Ulvdal Kommune
Norges Automobilforbund
Norges Bank
Norges Eksportråd

Vi gjennomførte kurset internt, så alle ansatte kunne delta og dra nytte av denne viktige kunnskapen.

Norges Forskningsråd
Norges Husflidslag
Norges Idrettsforbund
Norges Landbrukshøgskole
Norges Mosjons- og bedriftsidrettsforbund
Norgesgruppen ASA
Norsk Eiendomsinformasjon
Norsk Familieøkonomi
Norsk Folkehjelp
Norsk Hydro ASA
Norsk Hydro Electrolysers AS
Norsk Hydro Produksjon
Norsk Pasientskadeerstatning
Norsk Psykologiforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Tipping AS
Norske 4H
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Shell ASA
Norske Skog ASA
Novo Nordisk Scandinavia AS
Nycomed Pharma ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
OBOS
Olje- og Energidepartementet

Kurset var rett og slett nyttig! Vi snakket om det i flere dager etterpå, og var enige om at vi nå hadde ervervet en helt ny måte å kommunisere på. 

Oljedirektoratet
OPAK AS
Orkla ASA
Oslo Sporveier AS
Pensjonstrygden for sjømenn
Peter Möller
Pfizer AS
Plan Norge
Politidirektoratet
Poloni Design AS
Post- og teletilsynet
PriceWaterHouseCoppers AS
Re Kommune
Redd Barna
Riksantikvaren
Samferdselsdepartementet•
Sandefjord Kommune
SAS leverandørregnskap
Schlumberger Sema AS
Selmer Skanska AS
Selvaag Gruppen ASA
ShipNet AS
Siemens Business Service AS
SINTEF Elektronikk og Kybernetikk
Sjøfartsdirektoratet
Skanska Norge AS
Skattedirektoratet
Skifte Eiendom
Skogforsk
Skoleetaten i Oslo
Smaalensveven
Snill
Sosial- og helsedirektoratet
SpareBank1 Gruppen AS
Star Tour AS
Statkraft SF
Statoil ASA
Statoil Norge AS
Storebrand ASA

Jeg skal holde foredrag neste uke, og nå skal jeg gjøre om på alt. Gleder meg! 

Studentsamskipnaden i Oslo
Tactica Nordic
Teknisk Ukeblad AS
Telefonselskapet AS
Telemark Fylkeskommune
Telenor ASA
Telenor Norge AS
Tel-Nett Gruppen AS
Tine ASA
Tollpost Globe AS
TPL Norden AS
Trafikketaten i Oslo Kommune
Transportbedriftenes Landsforening
Trygg Trafikk
Unil AS
Universitetet i Bergen, Formidlingsavd.
Universitetets Naturhistoriske Museer
Universitetsforlaget AS
Utdanningsforbundet
Vesta Forsikring ASA
Ving Norge AS
Vinmonopolet AS
Vital Forsikring ASA
Voksenopplæringsforbundet
WebOn AS
Weifa AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Østfold Energi

Sitatene over er tatt ut fra faktiske evalueringer fra tidligere kursdeltagere

Annonse:

Ny_plakat_kurset

Comments

comments